مجید مصلی دانش

مجید مصلی دانش

کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری

۸ارتباط ۱۷مهارت
قزوین | قزوین
مدیر کنترل کیفیت
برنا آوند سازه
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ابهر
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ابهر
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
برنا آوند سازه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
دستیار اجرایی مدیر عامل
انجمن انبوه سازان استان قزوین
قایم مقام دبیر - مدیر اجرایی - مدیر اداری و منابع انسانی و مدیر روابط عمومی - عضو ثابت کمیسیونهای پنجگانه - عضو هیات اجرایی و تحریریه نشریه انبوه سازان و ...
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
سرپرست عمران
سرامیک البرر
احداث بیش از 2500 متر مربع زیربنا - بازپیرایی بیش از 4000 متر مربع بنای قدیمی - اجرای دکوراتیو بیش از 1200 متر مربع بنای مدیریتی و اقامتی و سالنهای غذاخوری و محوطه سازی بیش از 5000 متر مربع - اجرای مخازن گاز مایع و محوطه و ساختمانهای مربوطه به مساحت 1500 متر مربع و ...
طراح ، مجری و ناظر
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
معاون کارگاه و سرپرست دفتر فنی ساختمان
کشت و صنعت طلاچین
طراحی ، نظارت و اجرای بیش از 45000 متر مربع بنا - محوطه ساری بیش از 10 هکتار - دیوار محوطه به طول 4000 متر - باسکول - سردخانه های زیرصفر و بالای صفر - تصفیه خانه فاضلاب - خیابان کشی ، جدول گذاری و پیاده رو سازی به طول بیش از شش کیلومتر - آزمایشگاه و ...
عضو تیم طراحی
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کارشناس شهرسازی
شهرداری قزوین
متصدی پیاده کردن مصوبات کمیسیون ماده 5 بر روی طرح تفصیلی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات