سعید صالحی

سعید صالحی

کارشناسی IT

۳ارتباط ۱۵مهارت
اصفهان | نجف آباد
IT کارشناس
شهرداری کهریزسنگ
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
معدل 15.85 ، پروژه کارشناسی طراحی وب (,Mysql,Ajax,PHP)
دانشگاه فنی حرفه ای اردکان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کاردانی علوم کامپیوتر
معدل 16.62
-
دیپلم علوم کامپیوتر
هنرستان شهید طالبی نجف آباد
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
میکروتیک
شرکت جم IT اصفهان
فاقد مدرک
آشنایی با کد های مخرب
۱۳۹۴
شرکت انستیتو ایزایران
۱۳۹۳
photoshop
ابرار جنوب اهواز
فاقد مدرک
۱۳۹۲
ceh
باربد اصفهان
۱۳۹۲
باربد اصفهان
باربد اصفهان
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
IT کارشناس
شهرداری کهریزسنگ
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
IT کارشناس
پیشرو شتاب آسیا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
مدیر
کافی نت کاسپین
پاره وقت بعد از اتمام کار و روز های تعطیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدیر
کافی نت الماس شهر
پاره وقت در دوران تحصیل
مهارت ها
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
| ۱نفر
نصیر رضایی نژاد
نصیر رضایی نژاد
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارای 10 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی