سیامند خلیلی

سیامند خلیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی

۶ارتباط ۶مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مشاور بیمه
مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران شمال
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مشاور بیمه
مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
کمک به تصمیم گیری افراد برای خرید بهترین بیمه نامه از بهترین برند بیمه ای کشور
پروژه‌ها
۱۳۹۶
تنظیم طرح بیمه ویژه پرستاران
مشاور بیمه در مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
در مراحل تهیه تجهیزات به امید خدا از اول مرداد سال جاری کلید می خورد

سیامند خلیلی کامران سرروت ندا غفارزاده نسیم کریمی
طرح بیمه کودکستانها و مدارس ابتدایی
مشاور بیمه در مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
در مراحل ابتدایی و شروع طرح جهت و تحقیقات اولیه

سیامند خلیلی کامران سرروت ندا غفارزاده نسیم کریمی
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کنترل افکار و مدیریت بحران
مشاور بیمه در مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
هدفگذاری خرد و کلان
مشاور بیمه در مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
روانشناسی فروش
مشاور بیمه در مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
شبکه فروش مویرگی
مشاور بیمه در مشاوران سبز زندگی عضو رسمی انجمن مشاوران حرفه ای MDRT آمریکا
توضیحات
مشاوره تخصصی و راهنمایی افراد جهت خرید بهترین مبلغ از بهترین برند بیمه های عمر و سرمایه گذاری با توجه به نیاز، خواسته و توانایی هر شخص
greenlifebimeh.blogfa.com