علیرضا قنبری

علیرضا قنبری

کارشناسی نساجی شیمی رنگ و علوم الیاف

۲ارتباط ۲۴مهارت
فارس | فسا
حسابدار
کیانمهر طبرستان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۴ اکنون
کارشناسی نساجی شیمی رنگ و علوم الیاف
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
حسابدار
کیانمهر طبرستان
۱۳۹۷ اکنون
IT مدیر بخش
کیانمهر طبرستان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارمند اداری
بندر عباس بتن ایرانیان
۱۳۹۶ اکنون
تحلیلگر سرمایه
سازمان بورس اوراق بهادار
۱۳۹۶ اکنون
تحلیلگر
سازمان بورس اوراق بهادار
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارمند اداری
گامرون صنعت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
سرپرست انبار
گامرون صنعت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
IT مدیر بخش
گامرون صنعت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
IT مدیر بخش
فارسان لین نگین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دستیار شخصی مدیر عامل
سپیده دم ممسنی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
رئیس هیئت مدیره
تهمتن رایانه فارس
پروژه‌ها
۱۳۹۷
طراحی سیستم حسابداری بر پایه اکسل
حسابدار در کیانمهر طبرستان
۱۳۹۷
طراحی سیستم حقوق و دستمزد با اکسل
IT مدیر بخش در کیانمهر طبرستان
۱۳۸۸
بررسی رنگهای خمی
درجه کارشناسی نساجی شیمی رنگ و علوم الیاف از دانشگاه آزاد اسلامی یزد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
جهت انجام توافقات همکاری حاضر به توافق بر سر حقوق هستم