کسری پرویزی

کسری پرویزی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس کشاورزی تولید کننده

۲ارتباط ۲۱مهارت
سمنان | گرمسار
پرورش دهنده کرم ابریشم
کارگاه شخصی
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی باغبانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
گواهی مسئول فنی سم فروشی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
۱۳۹۴
گواهینامه آموزشی پرورش زنبور عسل
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
3783/273/2
۱۳۹۴
عضو نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی
1209402713
گواهی نامه پایه دوم و موتور سیکلت
۱۳۹۴ - ۱۴۰۴
گواهی نامه پایه دوم و موتور سیکلت
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
9400353726
گواهی نامه مهارت BSC
۱۳۹۱
گواهی نامه مهارت BSC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
8299659
گواهی نامه مهارتSWOT
۱۳۹۱
گواهی نامه مهارتSWOT
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
8299775
گواهی نامه مهارتCRM
۱۳۹۱
گواهی نامه مهارتCRM
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
8300004
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
پرورش دهنده کرم ابریشم
کارگاه شخصی
پایان دوره تولید
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
کارشناس ناظر فضای سبز
کشت و صنعت
پایان قرارداد یک ساله
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
پیمانکار خصوصی
کشت و صنعت آل طه
قرارداد یک ساله
۱۳۹۶ اکنون
دستیار اجرایی مدیر عامل
برج سازان هوشیوار
به دلیل عدم پرداخت منظم حقوق از شرکت استعفا دادم
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مهندس ناظر
کیمیا زیست سبز
پیمانکاری جهاد کشاورزی،مدت قرارداد شش ماه
۱۳۹۳ اکنون
هماهنگ کننده تولید
کارگاه شخصی تولید و پرورش قارچ
برترین تولید کننده قارچ دکمه ای در استان
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کاشت،داشت،برداشت
پیمانکار خصوصی در کشت و صنعت آل طه

کسری پرویزی سه نفر کارگر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
درجه کارشناسی کشاورزی باغبانی از دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب به دلیل داشتن تجارب بالا در حرفه های ذکر شده و همچنین داشتن هوش و استعداد یادگیری بالا و سریع در امور مربوطه و داشتن پشتکار و نظم،خود را اماده همکاری با تمامی ارگان های دولتی و خصوصی میدانم