کسری پرویزی

کسری پرویزی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی کارشناس کشاورزی تولید کننده

۲ارتباط ۲۰مهارت
سمنان | گرمسار
پیمانکار خصوصی
کشت و صنعت آل طه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی باغبانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی مسئول فنی سم فروشی
۱۳۹۷
گواهی مسئول فنی سم فروشی
سازمان نظام مهندسی
۱۳۹۴
گواهینامه آموزشی پرورش زنبور عسل
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی
3783/273/2
عضو نظام مهندسی
۱۳۹۴
عضو نظام مهندسی
سازمان نظام مهندسی
1209402713
گواهی نامه پایه دوم و موتور سیکلت
۱۳۹۴ - ۱۴۰۴
گواهی نامه پایه دوم و موتور سیکلت
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
9400353726
گواهی نامه مهارت BSC
۱۳۹۱
گواهی نامه مهارت BSC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
8299659
گواهی نامه مهارتSWOT
۱۳۹۱
گواهی نامه مهارتSWOT
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
8299775
گواهی نامه مهارتCRM
۱۳۹۱
گواهی نامه مهارتCRM
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
8300004
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
پیمانکار خصوصی
کشت و صنعت آل طه
قرارداد یک ساله
۱۳۹۶ اکنون
دستیار اجرایی مدیر عامل
برج سازان هوشیوار
به دلیل عدم پرداخت منظم حقوق از شرکت استعفا دادم
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
مهندس ناظر
کیمیا زیست سبز
پیمانکاری جهاد کشاورزی،مدت قرارداد شش ماه
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کاشت،داشت،برداشت
پیمانکار خصوصی در کشت و صنعت آل طه

کسری پرویزی سه نفر کارگر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
درجه کارشناسی کشاورزی باغبانی از دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
اینجانب به دلیل داشتن تجارب بالا در حرفه های ذکر شده و همچنین داشتن هوش و استعداد یادگیری بالا و سریع در امور مربوطه و داشتن پشتکار و نظم،خود را اماده همکاری با تمامی ارگان های دولتی و خصوصی میدانم