سید احمد رضا بقایی نژاد

سید احمد رضا بقایی نژاد

مدیر داخلی

۰ارتباط ۱۷مهارت
خراسان رضوی | گلبهار
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات