دکتر فاطمه جوادی

دکتر فاطمه جوادی

دکترای تخصصی در رشته ریاضی محض (آنالیز ریاضی) - عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان

۱۰۸ارتباط ۱۷مهارت
اصفهان | اصفهان
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه صنعتی شیراز
دکترا دانشگاه صنعتی شیراز
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
دکترا ریاضی محض
معدل 19/28، رتبه دوم، فارغ التحصیل در ۷ ترم
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
رتبه اول -معدل 17/91
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۴۰۱
استاد نمونه
دانشگاه فرهنگیان استان فارس
۱۴۰۰
استاد سرآمد
دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا شیراز
۱۴۰۰
مدرس آموزش latex
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۹
عضو کمیته داوری
مجله گستره ریاضی
۱۳۹۸
پژوهشگر برتر
جشنواره پایان نامه برتر- جایزه ویژه پروفسور حسابی
۱۳۹۸
دانشجوی برتر
جشنواره پایان نامه برتر- جایزه ویژه پروفسور حسابی
۱۳۹۸
پایان نامه برتر
جشنواره پایان نامه برتر، جایزه ویژه پروفسور حسابی
۱۳۹۸
عضو هیات تحریریه
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو کمیته داوری مقالات
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو کمیته داوران جشنواره ها
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو شورای امنیتی
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو شورای مدیریتی و برنامه ریزی
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۷
مدیر نمایشگاه زندگی به سبک ایرانی -اسلامی
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۷
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان
باشگاه پژوهشگران و نخبگان
تجارب کاری
۱۴۰۰ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه صنعتی شیراز
دروس تدریس شده
۱. آمار و احتمال مهندسی
۲. ریاضی عمومی یک
۳. ریاضی عمومی دو
۱۴۰۰ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فنی و حرفه ای؛ مرکز باهنر شیراز
دروس تدریس شده
۱. آمار و احتمال مهندسی (کارشناسی ناپیوسته)
۲. ریاضیات مهندسی (کارشناسی ناپیوسته)
۳. ریاضی کاربردی (کاردانی)
۴. ریاضیات؛ آمار و معادلات (کارشناسی ناپیوسته)
۵. ریاضی عمومی (کارشناسی پیوسته)
۶. ریاضی گسسته (کارشناسی ناپیوسته)
۷. ریاضی عمومی یک ( کارشناسی ناپیوسته)
۸. ریاضی عمومی دو ( کارشناسی ناپیوسته)
۹. ریاضی عمومی (کاردانی کامپیوتر)
۱۴۰۰ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فرهنگیان، مرکز شهید رجایی شیراز
دروس تدریس شده
۱. کاربست فناوری در یادگیری
۲. ریاضی دو رشته آموزش ریاضی
۳. ریاضی دو رشته آموزش فیزیک
۱۴۰۰ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فرهنگیان؛ مرکز باهنر شیراز
دروس تدریس شده
۱. مهارت آموزی دبیری ریاضی-بررسی کتب درس دبیری ریاضی (متوسطه اول)
۲. مهارت آموزی دبیری ریاضی-بررسی کتب درس دبیری ریاضی (متوسطه دوم)
۱۳۹۹ اکنون
داور
مجله گستره ریاضی
۱۳۹۸ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فرهنگیان، مرکز شهید مطهری شیراز
دروس تدریس شده:
۱.ریاضی پایه
۲. مبانی آموزش ریاضی
۳. اموزش ریاضی
۴. کاربست فناوری در یادگیری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدیر نمایشگاه
دومین نمایشگاه زندگی به سبک ایرانی- اسلامی در دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۷ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فنی حرفه ای؛ مرکز الزهرا
دروس تدریس شده:
۱. ریاضیات گسسته (کارشناسی ناپیوسته)
۲. معادلات دیفرانسیل (کارشناسی ناپیوسته)
۳. ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری (کارشناسی ناپیوسته)
۴. ریاضی عمومی ۲ (کارشناسی ناپیوسته)
۵. ریاضی عمومی (کارشناسی پیوسته)
۶. ریاضیات مهندسی (کارشناسی ناپیوسته)
۷. آمار و احتمال مهندسی (کارشناسی ناپیوسته)
۸. ریاضی عمومی (کاردانی کامپیوتر)
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر نمایشگاه
اولین نمایشگاه زندگی به سبک ایرانی - اسلامی در دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
عضو دبیرخانه و کمیته اجرایی کنفرانس
دانشگاه صنعتی شیراز- نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
دبیر انجمن علمی ریاضی
دانشکده ریاضی - دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۷
آموزشگر
دانشگاه صنعتی شیراز
تدریس برنامه نویسی زیپرشین، Latex، متلب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دستیار استاد
دانشگاه مجازی (دانشگاه شیراز)
تدریس درس معادلات دیفرانسیل (دروس کارشناسی)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۷
دستیار استاد
دانشگاه صنعتی شیراز
دروس تدریس شده:
۱. ریاضی عمومی1 و 2
۲. ریاضیات مهندسی
۳. معادلات دیفرانسیل (دروس کارشناسی)
۴. آنالیز تابعی (دروس کارشناسی ارشد)
۵. آنالیز حقیقی (دروس کارشناسی ارشد)
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
معرفی و بررسی برخی از روشهای تقریب توابع پیوسته
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
خواص تقریبی برخی تبدیلات فازی
پروژه‌ها
۱۴۰۰-۰۲
On Constructions of K-g-frames in Hilbert Spaces
Mediterranean Journal of Mathematics

دکتر فاطمه جوادی دکتر محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۸-۰۶
Woven Frames Based on Operator Representations of Frames
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۷-۰۲
Compression and Decompression based on Discrete Weighted Transform
applied mathematics and computational

sedigheh jahedi mohammad javad mehdipour دکتر فاطمه جوادی
۱۳۹۶-۰۷
Application of Discrete Weighted Transform in Color Image Compression and Decompression
نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۶-۰۴
Approximation of Continuous Function Vanishing at Infinity by Weighted Transform
پنجمین سمینار آنالیز تابعی

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۶-۰۲
Weighted Transform and Approximation of some Functions on Unbounded Sets
soft comput

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۵-۱۱
An Application of Discrete Weighted Transform
22 seminar on mathematical analysis and applications

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۵-۰۶
Discrete and Inverse Weighted Transform for Compressionand Decompression of Gray Images
47 Annual Iranian mathematics conference

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۲-۰۱
Approximation of Discrete Data by Discrete Weighted Transform
Journal of Mathematical Extension

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۱-۰۶
Weighted Transform and Function Approximation
43rd Annual Iranian Mathematics Conference,

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۱-۰۴
Discrete Weighted Transform With Respect to Interpolation and Least Squear Approximation
20th Seminar on Mathematical Analysis and Its Applications

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
مهارت ها
| ۸۴نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۸۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۸۱نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۸۰نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۷۹نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۷۶نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۷۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۷۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۷۱نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۷۱نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۷۱نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۶۷نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۶۷نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پور
| ۶۷نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعبدالرضا سردرهسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۴۲نفر
علیرضا نعمتی رشته رودیعلی محمد فرداودیسید محمد سرورینبی اله گودرزیمسلم نوری
| ۱نفر
امیر شجاعی مقدم
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات