دکتر فاطمه جوادی

دکتر فاطمه جوادی

عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان

۱۰۶ارتباط ۱۶مهارت
اصفهان | اصفهان
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فرهنگیان، مرکز شهید مطهری شیراز
دکترا دانشگاه صنعتی شیراز
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
دکترا ریاضی محض
معدل 19/28، رتبه دوم، فارغ التحصیل در ۷ ترم
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
رتبه اول -معدل 17/91
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
پژوهشگر برتر
جشنواره پایان نامه برتر- جایزه ویژه پروفسور حسابی
۱۳۹۸
دانشجوی برتر
جشنواره پایان نامه برتر- جایزه ویژه پروفسور حسابی
۱۳۹۸
پایان نامه برتر
جشنواره پایان نامه برتر، جایزه ویژه پروفسور حسابی
۱۳۹۸
عضو هیات تحریریه
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو کمیته داوری مقالات
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو کمیته داوران جشنواره ها
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو شورای امنیتی
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۸
عضو شورای مدیریتی و برنامه ریزی
انجمن علم و فن اوری ایران
۱۳۹۷
گواهی مدیر نمایشگاه
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۷
عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان
باشگاه پژوهشگران و نخبگان
۱۳۹۷
نشست نقش ریاضیات در سایر علوم
دانشگاه فسا
۱۳۹۶
گواهی کارگاه مقاله نویسی
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۶
گواهی مدیر نمایشگاه
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۶
کارگاه زیرپوست فضای مجازی
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۵
گواهی کارگاه آموزشی تبدیلات موجک
بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی
۱۳۹۵
گواهی کادر اجرایی نهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات
دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۵
گواهی کارگاه مقاله نویسی
نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
۱۳۹۴
گواهی کارگاه مقاله نویسی
چهل و هفتمین کنفرانس بین المللی ریاضی
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فرهنگیان، مرکز شهید مطهری شیراز
دروس تدریس شده:
۱.ریاضی پایه
۲. مبانی آموزش ریاضی
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مدیر نمایشگاه
دومین نمایشگاه زندگی به سبک ایرانی- اسلامی در دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۷ اکنون
مدرس دانشگاه، در رشته ریاضیات
دانشگاه فنی حرفه ای دختران شیراز
دروس تدریس شده:
۱. ریاضیات گسسته
۲. معادلات دیفرانسیل
۳. ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مدیر نمایشگاه
اولین نمایشگاه زندگی به سبک ایرانی - اسلامی در دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
عضو دبیرخانه و کمیته اجرایی کنفرانس
دانشگاه صنعتی شیراز- نهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
دبیر انجمن علمی ریاضی
دانشکده ریاضی - دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۷
آموزشگر
دانشگاه صنعتی شیراز
تدریس برنامه نویسی زیپرشین، Latex، متلب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دستیار استاد
دانشگاه مجازی (دانشگاه شیراز)
تدریس درس معادلات دیفرانسیل (دروس کارشناسی)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۷
دستیار استاد
دانشگاه صنعتی شیراز
دروس تدریس شده:
۱. ریاضی عمومی1 و 2
۲. ریاضیات مهندسی
۳. معادلات دیفرانسیل (دروس کارشناسی )
۴. آنالیز تابعی (دروس کارشناسی ارشد)
۵. آنالیز حقیقی ( دروس کارشناسی ارشد)
پروژه‌ها
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
معرفی و بررسی برخی از روشهای تقریب توابع پیوسته
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
خواص تقریبی برخی تبدیلات فازی
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۶
Woven Frames Based on Operator Representations of Frames
پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۷-۰۲
Compression and Decompression based on Discrete Weighted Transform
applied mathematics and computational

sedigheh jahedi mohammad javad mehdipour دکتر فاطمه جوادی
۱۳۹۶-۰۷
Application of Discrete Weighted Transform in Color Image Compression and Decompression
نهمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۶-۰۴
Approximation of Continuous Function Vanishing at Infinity by Weighted Transform
پنجمین سمینار آنالیز تابعی

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۶-۰۲
Weighted Transform and Approximation of some Functions on Unbounded Sets
soft comput

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۵-۱۱
An Application of Discrete Weighted Transform
22 seminar on mathematical analysis and applications

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی محمد جواد مهدی پور
۱۳۹۵-۰۶
Discrete and Inverse Weighted Transform for Compressionand Decompression of Gray Images
47 Annual Iranian mathematics conference

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۲-۰۱
Approximation of Discrete Data by Discrete Weighted Transform
Journal of Mathematical Extension

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۱-۰۶
Weighted Transform and Function Approximation
43rd Annual Iranian Mathematics Conference,

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
۱۳۹۱-۰۴
Discrete Weighted Transform With Respect to Interpolation and Least Squear Approximation
20th Seminar on Mathematical Analysis and Its Applications

دکتر فاطمه جوادی صدیقه جاهدی
مهارت ها
| ۸۱نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۷۹نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۷۸نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۷۷نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۷۵نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۷۳نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۹نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۹نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۸نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۸نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۸نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۵نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۴نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۶۴نفر
Farzaneh Bazziabdolreza sardarrehسید محمد سروریمحمود علی پورمسلم نوری
| ۴۰نفر
سید محمد سرورینبی اله گودرزیمسلم نوریامیر شجاعی مقدمبهمن طاعتی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات