آرمان جلالی

آرمان جلالی

آزاد

۰ارتباط ۲۰مهارت
کردستان | دیواندره
مدیر فروش و بازاریابی
مبلمان افرا
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای میرزاکوچک صومعه سرا
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مدیر فروش و بازاریابی
مبلمان افرا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارمند اتوماسیون اداری
نقشه برداری پارس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارمند حسابداری
الماس نما سنگ
۱۳۹۰ - ۱۳۹۱
کارمند پروژه
رایان سگال آسیا
۱۳۸۹ اکنون
رئیس هیئت مدیره
بهین سازان پیشرو سنه
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات