لیلا حاجیوند

لیلا حاجیوند

طراحی، نظارت و اجرای پروژه های تجهیز سالن همایش، کنفرانس ، سینما، استادیوم، اماکن مذهبی، ورزشی، تجاری، اداری، مسکونی و ...

۲ارتباط ۱۹مهارت
البرز | کرج
رییس هیات مدیره
السا صنعت جاوید
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی تهران
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک طراحی سه بعدی
مدرک طراحی سه بعدی
مجتمع فنی تهران
طراحی سه بعدی
مرکز معماری ایران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
رییس هیات مدیره
السا صنعت جاوید
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
مدیر اجرایی شرکت
پیشگامان سازه و صنعت
پروژه‌ها
۱۳۹۴
تجهیز سیستم صوتی پارک بهمن
رییس هیات مدیره در السا صنعت جاوید
طراحی سالن همایش مجموعه شهربانوی منطقه ۱۲
رییس هیات مدیره در السا صنعت جاوید
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات