عادل معین

عادل معین

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۱۹۸ارتباط ۱۳مهارت
مازندران | سرخ رود
مدیر بخش مهندسی
نقش جهان سرخ رود مازندران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۷۹ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی عمران عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۸
نظارت سازه
مسکن و شهرسازی
06779
۱۳۸۸
طراحی سازه
مسکن و شهرسازی
01703
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر بخش مهندسی
نقش جهان سرخ رود مازندران
سرخ رود
مشاورین ساختمانی نقش جهان
طراحی معماری و داخلی 3Dmax
اجرای سازه با دهانه بلند
محاسبه، نظارت و اجرا
پیمانکاری ساخت و ترمیم
کوبیاکس
تامین پارکینگ
حذف تیرها و عدم نیاز به سقف کاذب
اجرای کنسولهای بلند
کاهش هزینه ساخت
کاهش زمان ساخت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مدیر کارگاه
پایدار بنای کاسپین
اجرای سازه بتنی بروش کوبیاکس در 10 سقف و دهانه 13.5 متر در شهرستان نور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مدیر کارگاه
پایدار بنای کاسپین
اجرای اسکلت سازه بروش کوبیاکس در شهرستان نکا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مدیر کارگاه
پایدار بنای کاسپین
اجرای سازه بتنی 5 طبقه با روش کوبیاکس. اجرای فونداسیون و 6 سقف 600 متری بهمراه دیوار برشی در 85 روز کاری. اجرای کنسول 4.7 متری و استخر به عمق 2 متر بر روی بام.
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
پیمانکار
صارع شمال
اجرای فونداسیون دکل های آنتن رایتل در مازندران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
پیمانکار
خانه گستر گیل
اجرای سازه فونداسیون باند فرودگاه رامسر. علت اتمام راه اندازی دستگاه فینیشر
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
مدیر فنی کارگاه برج دهقان در میدان ابوذر بندرعباس
فرا عرصه پایه
کلیه امور دفتر فنی پیمانکار در اجرای سازه برج
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
معاون فنی کارگاه حوض خشک بندرعباس
عمران ساحل (قرارگاه خاتم)
ساخت حوضچه خشک (استخر بتنی با ابعاد 500 در 80 در عمق 14 متر) تعمیرات و ساخت کشتی شامل عملیات خاکبرداری، شمع کوبی بتنی و فلزی، اجرای سازه بتنی حوضچه، زهکشی کف حوضچه و ...
پروژه‌ها
۱۳۹۶
شبکه فاضلاب کجتمع ایران خودرو مازندزان
مدیر بخش مهندسی در نقش جهان سرخ رود مازندران
۱۳۹۵
دیوار حایل شرکت ایران خودرو مازندران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مشاورین ساختمانی نقش جهان (سرخرود)
طراحی معماری و داخلی و نما
محاسبات سازه ای، نظارت و اجرا
پیمانکاری ساخت
نقشه برداری و تفکیک اراضی
همکار شرکت کوبیاکس (اجرای سازه با دهانه بلند)
مشاوره در زمینه سرمایه گذاری در صنعت ساختمان
سرخرود ابتدای خط دریا
011-44886420
0911-100-7151