محمد اسکندری شهرکی

محمد اسکندری شهرکی

کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت. مجری کشت بافت گیاهی در استان چهارمحال و بختیاری

۳ارتباط ۱۵مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکیان
اجرا کننده
خصوصی
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
اجرا کننده
خصوصی
کاشت گیاهان زراعی گندم، جو، سیب زمینی، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، سیر، پیاز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
اجرا کننده
خصوصی
کاشت گیاه دارویی کدو پوست کاغذی، شلغم، همیشه بهار، زعفران
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات