حامد مکتب دار

حامد مکتب دار

کارشناسی IT - متخصص شبکه - برنامه نویس اندروید

۵ارتباط ۱۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه خیام
تحصیلات
دانشگاه خیام
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
IT Engineer