ایمان همه کش

ایمان همه کش

کارشناسی معماری و طراح شهری

۰ارتباط ۱۸مهارت
تهران | تهران
مدیر فروش طراح نما
ایستا کاور رایان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی پردیس
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی ارشد معماری طراحی شهری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نیما
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
همیار اورژانس
سازمان اورژانس کشور
کف پوشهای اپوکسی KSA
۱۳۹۵
کف پوشهای اپوکسی KSA
سپیدان صنعت طرح آریا
KSA-FO-CRT-120
۱۳۸۸
گواهینامه پایان دوره اموزش اتش نشان داوطلب
سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
37101084
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
مدیر فروش طراح نما
ایستا کاور رایان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
سرپرست کارگاه
اذین بهساز گستر نور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
طراح اتوکد
مونا دیزاین
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
ویلایی لوکس نارنجبان
سرپرست کارگاه در اذین بهساز گستر نور
ویلای لوکس و هوشمند در شمال کشور
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات