ابوالفضل ویدافر

ابوالفضل ویدافر

دکترا علوم ارتباطات مدیریت رسانه

۱ارتباط ۱۷مهارت
تهران | تهران
سرپرست مدیریت پشتیبانی
بانک حکمت ایرانیان (وابسته به بانک سپه)
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
سرپرست مدیریت پشتیبانی
بانک حکمت ایرانیان (وابسته به بانک سپه)
سرپرست مدیریت پشتیبانی و تدارکات بانک حکمت ایرانیان وابسته به بانک سپه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۸
رییس اداره خرید و پیمان و قرارداد های بانک
بانک حکمت ایرانیان
رییس اداره خریدو پیمان بانک حکمت ایرانیان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
خبرنگار
خبرنگاران جوان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناس حقوق و دستمزد
بانک حکمت ایرانیان
مسوول حقوق و دستمزد بانک حکمت ایرانیان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مسوول تدارکات بانک حکمت ایرانیان
بانک حکمت ایرانیان
مسوول انبار مرکزی بانک حکمت ایرانیان
۱۳۸۴ - ۱۳۹۰
کارشناس حقوق و دستمزد
موسسه مالی و اعتباری ایرانیان
مسوول حقوق و دستمزد موسسه مالی و اعتباری ایرانیان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
کارشناس سطح ۲
صندوق تعاون و سرمایه گذاری بتاجا
کارشناس اداره حقوق و دستمزد صندوق تعاون و سرمایه گذاری بنیاد تعاون آجا
۱۳۸۰ - ۱۳۸۲
کارمند اداری
صندوق تعاون و سرمایه گذاری بتاجا
کارمند ۱ اداری
۱۳۷۷ - ۱۳۷۹
کمک حسابدار
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۵ - ۱۳۸۰
مدیر مسوول
موسسه رسانه های تصویری جوان
تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
معاملات بین المللی ( ال سی و ال جی)
بانک مرکزی
اینکوترمز
وزارت بازرگانی
پدافند غیر عامل
طی دوره در وزارت کشور
آموزش عالی بانکداری
انجام دوره آموزش بانکداری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 1397
توضیحات