فاطمه ولدمومن

فاطمه ولدمومن

کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی

۲ارتباط ۱۵مهارت
تهران | تهران
تکنسین آزمایشگاه پزشکی
جهاد دانشگاهی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی نامه تخصصی تکنیک های علوم ازمایشگاهی پیشرفته
۱۳۹۷
گواهی نامه تخصصی تکنیک های علوم ازمایشگاهی پیشرفته
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی_بیوشیمی
دانشگاه ازاد اسلامشهر
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
تکنسین آزمایشگاه پزشکی
جهاد دانشگاهی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ازمایشگاه اموزشی جهاد دانشگاهی
تکنسین آزمایشگاه پزشکی در جهاد دانشگاهی
ازمایشگاه دانشگاه ازاد اسلامشهر
درجه کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی از دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
توضیحات
امادگی کار در تمام مراکز و ازمایشگاه پزشکی اموزشی و درمانی در تمامی بخش ها حتی کاراموزی