میثم یعقوبی

میثم یعقوبی

کارشناسی اقتصاد کشاورزی

۵۰ارتباط ۱۴مهارت
کرمان | کرمان
مشاور ارشد
شرکت بازار یابان ایر ان زمین (biz)
کارشناسی آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
تحصیلات
آموزشکده کشاورزی کرج وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مشاور ارشد
شرکت بازار یابان ایر ان زمین (biz)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
استاد
دانشکده دادبین کرمان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
استاد نجار
کارگاه صنایع چوب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
GIS کارآموز
چوب کاغذ مازندران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
طراحی دکوراسیون داخلی منزل واجرا
طراحی با اتوکد 3d max و ..
جوشکاری اسکلت ساختمان
کار با افیس و ....
ترجمه متون انگلیسی
نصب نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر و ...