عباس خیرخواه

عباس خیرخواه

کارشناسی ارشد عمران GIS

۹ارتباط ۱۶مهارت
فارس | شیراز
مهندس نقشه برداری
پالایش پارسیان سپهر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رامسر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی رامسر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی عمران GIS
دانشگاه آزاد اسلامی استهبان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آپادانا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
hse
مبین سیراف
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مهندس نقشه برداری
پالایش پارسیان سپهر
۱۳۹۵ اکنون
مهندس نقشه برداری
نقشه نگاران جهان پیمایش
۱۳۹۴ اکنون
مهندس نقشه برداری
پیمایش نگاران ایران زمین
پروژه‌ها
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
تفکیک عراضی و مساحی در شهرستان رامسر
۱۳۹۴
انتقال خط لوله گاز
۱۳۹۳
Gis اوقاف شهرستان استهبان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
طرح هادی
پروژه gis اداره گاز شهرستان تنکابن
اپدیت نقشه در شهرداری منطقه ۹ شیراز
انتقال خط لوله اب روستای بالاده و سر مشهد در شهرستان کازرون
تهیه پروفیل جهت اتقال نیرو
پروژه احداث پارک کودک پارک کوهستان شیراز
مهندس نقشه برداری در نقشه نگاران جهان پیمایش
احداث مسیر در پروژه بام سبز شیراز(شهرداری)
مهندس نقشه برداری در نقشه نگاران جهان پیمایش
تسطیح عراضی کشت صنعت کیکارون
درجه کارشناسی ارشد مهندسی عمران GIS از دانشگاه آزاد اسلامی رامسر
کارگاه پارس گستر سایت
مهندس نقشه برداری در نقشه نگاران جهان پیمایش
مسیر شوشتر دزفول
مسیر شیراز اصفهان
مهارت ها
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۴نفر
محمد حسن پورمحمود علی پور
| ۲نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
Hse
توضیحات