سپیده حق وردی

سپیده حق وردی

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

۰ارتباط ۲۱مهارت
تهران | تهران
نیروی طرح اختیاری
مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
لیسانس
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نیروی طرح اختیاری
مرکز تحقیقات پوست و سلول های بنیادی
فعالیت اداری/پژوهشی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
دانشجو کارمند
موسسه ملی تحقیقات سلامت
برگزاری نشست های علمی تخصصی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارآموز
بیمارستان امیراعلم
انجام تحقیق و پژوهش/ فعالیت در زمینه حاکمیت بالینی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات