فریده دلیری

فریده دلیری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک

۶۱ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۶
بانکداری
پروین اعتصامی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
bootstrap
Php
Css
Html
توضیحات