شرمین رشیدی

شرمین رشیدی

۱۷ارتباط ۱۹مهارت
کردستان | سنندج
Preconstruction مدیر
بهبود ازمای صدرا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد صنایع غذایی کنترل کیفیت
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع کنترل و کیفیت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
Preconstruction مدیر
بهبود ازمای صدرا
۱۳۹۰ اکنون
کارشناس ارشد
شرکت لبنیات
۱۳۹۰ اکنون
عضو فعال
مشاوران بهبود ایمان
۱۳۹۰ اکنون
عضو فعال
موسسه علمی پژوهشی ژیار
۱۳۸۹ اکنون
عضو اجرایی هیئت مدیره
جهان گستر ماد
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
مشاور کنترل کیفیت واحدهای صنعتی و صنایع غذایی؛مشاور ارشد تولید واحدهای صنایع غذایی داخلی و خارج از کشور؛مدرس دانشگاه های پیام نور و علمی کاربردی و مرکز تحقیقات کشاورزی و جهاد دانشگاهی و موسسات خصوصی و وابسته به دولت؛مشاور ارشد اخذ ایزو و سیستم های کنترل کیفیت ازمایشگاه ها و کارخانجات تولیدی؛مدرس دوره های کارافرینی و کسب و کار و مدیریت بهره وری و کایزین عملیاتی و 5 sو.....؛مشاور ارشد تجهیز ازمایشگاه ها و اخذ مجوزهای مربوطه؛مشاور ارشد طراحی و ساخت کارخانجات از استارت تا تولید و بسته بندی محصول و.....