بهزاد شمسی زاده

بهزاد شمسی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۱۳۵ارتباط ۹مهارت
قم | قم
اتاق کنترل پروسس
تسکو
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره HYSYS
۱۳۹۳
دوره HYSYS
مجتمع فنی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
اتاق کنترل پروسس
تسکو
فاز 13 رجب پارس جنوبی
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
سرپرست تولید و برنامه ریزی
شرکت صبا شیمی آریا
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
اپراتور اتاق کنترل
شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارمند
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
پروژه‌ها
کارآموزی فلات قاره
درجه کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۱
حذف فلز کادمیوم از آب با استفاده از پوسته تخم مرغ
۱۳۹۵-۰۱
حذف فلز کادمیوم از آب به وسیله نانو پوست تخم مرغ و او کالیپتوس
مهارت ها
| ۵۹نفر
شاهد امینیمحمد برخورداریسید مصطفی میرمهدیبهمن طاعتیآناهیتا مهمدی
| ۵۹نفر
شاهد امینیمحمد برخورداریمحمد شالوسید مصطفی میرمهدیبهمن طاعتی
| ۵۶نفر
شاهد امینیمحمد برخورداریسید مصطفی میرمهدیبهمن طاعتیآناهیتا مهمدی
| ۵۵نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیآناهیتا مهمدیمجید ناصریناصیح رحیمی
| ۵۲نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیآناهیتا مهمدیمجید ناصریارزو وفاییان
| ۵۲نفر
شاهد امینیبهمن طاعتیآناهیتا مهمدیمجید ناصریناصیح رحیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره کاملHSE
توضیحات