توحید زارع احمدی

توحید زارع احمدی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۲۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
config windows 8.1
۱۳۹۳
config windows 8.1
مجتمع فنی تهران
با نمره 97
network+
۱۳۹۳
network+
مجتمع فنی تهران
با نمره 98
پروژه‌ها
۱۳۹۵
طراحی سایت املاک
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک
با درجه عالی
طراحی سایت خبر گزاری
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مارلیک
پروژه‌ها
۱۳۹۳-۰۹
مدیریت زنجیره تامین در فناوری اطلاعات
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
ارمنی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
کردی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات