سیده نرگس میرسید

سیده نرگس میرسید

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

۵۰ارتباط ۱۶مهارت
گلستان | گرگان
پشتیبان adsl مخابرات
فن آوران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ساری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جغرافیا
مدارک و گواهی‌نامه ها
لیسانس مدیریت جهانگردی
دانشگاه حکیم جرجانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
پشتیبان adsl مخابرات
فن آوران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
لیدر تور
دفتر گردشگری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کانتر فروش تورهای داخلی و خارجی
آژانس هواپیمایی
۱۳۸۴ - ۱۳۸۵
تایپیست و مسئول پشتیبانی اینترنت
ISP و کامپوتری شفق
پروژه‌ها
۱۳۹۵
تجزیه و تحلیل عناصر آب و هوایی (اقلیم) در انتخاب مقصد گردشگری
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۱
نوروزی
insta id: @jahangardekoochak
مهارت ها
| ۴۱نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۵نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۴نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۴نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۳نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۳نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۳نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۲نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۱نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۰نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۰نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۲۰نفر
علی محمد فرداودیعلی مداواآرش بیاضیان سرکندیسجاد فرجزادهSajad Tabatabaei
| ۳نفر
شاهین رئیس زادهآرش بیاضیان سرکندی
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
راهنمایان تور ایرانگردی و جهانگردی
لیدر تور در دفتر گردشگری
توضیحات