رسول نادم

رسول نادم

کارشناسی ارشد مهندسی برق - در جستجوی افراد علاقه مند و مجربی جهت شرکت توسعه برق صنعتی گیلان هستم

۲ارتباط ۲۶مهارت
گیلان | رشت
مهندس طراح برق
Tozi'
کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۸۳ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس طراح برق
Tozi'
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مهندس طراح برق
Azhirak
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مهندس ارشد برق
ِA.S
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
مهندس پروژه برق
ٍْS.T.I
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مهندس ابزار دقیق
P.RAM
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات