مهدی نیک آیین

مهدی نیک آیین

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه - مدیریت سینما سپیده

۱۸ارتباط ۲۵مهارت
تهران | تهران
مدیریت سینما
حوزه هنری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات مدیریت رسانه
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیریت سینما
حوزه هنری
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
مشاور
دبیرستان نمونه دولتی ملاصدرا
۱۳۸۵ - ۱۳۸۶
دبیر
دبیرستان توحید
۱۳۸۳ - ۱۳۸۵
مدیر داخلی
موج سوم
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
پشتیبان
موسسه آموزشی قلم چی
به عنوان مشاوره آموزشی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات