محمد رستم زاده

محمد رستم زاده

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۴ارتباط ۲۰مهارت
البرز | کرج
کارشناس مسئول برنامه و بودجه
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
کنترل پروژه پیشرفته
موسسه آموزشی توسعه
۱۳۸۷
MSP
مجتمع فنی دیباگران
۱۳۸۶
ICDL
مجتمع فنی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس مسئول برنامه و بودجه
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
رئیس واحد برنامه ریزی عملیاتی
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناس مسئول کنترل پروژه
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
مسئول برنامه ریزی تولید و کنترل پروژه
شرکت فنی مهندسی صنایع تابلو برق تهران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات