آرش ادیبی

آرش ادیبی

کارشناسی ارشد مهندسی اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت

۱۹ارتباط ۲۶مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت - دانشگاه شیراز
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت پروژه PMBOK
مدیریت پروژه PMBOK
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
برنامه نویس CNC
برنامه نویس CNC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
مبانی روباتیک
مبانی روباتیک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
نگارش نامه های تجاری به زبان انگلیسی
اتاق بازرگانی ایران
آشنایی با نگارش نامه های اداری
اتاق بازرگانی ایران
اصول و فنون مذاکرات بین المللی
اتاق بازرگانی ایران
امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در صادرات و واردات
اتاق بازرگانی ایران
طراحی مدار های الکترونیکی
طراحی مدار های الکترونیکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
طراحی شبکه های توزیع برق
شرکت توزیع برق استان گلستان
کسب نمره 20 از 20 - سال 1395
آشنایی با استانداردهای معیار مصرف انرژی
اداره استاندارد
سیستم های هیدرولیک
سیستم های هیدرولیک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
روشنایی و نور پردازی ساختمان
سازمان مدیریت صنعتی
نظارت بر تاسیسات برق ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان
سیم پیچی موتور های القایی
سیم پیچی موتور های القایی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
سیم پیچی ترانس
سیم پیچی ترانس
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
نرم افزار پروتئوس
نرم افزار پروتئوس
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
آشنایی با امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده
آشنایی با امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
AutoCAD Electrical
AutoCAD Electrical
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Programmable Logic Controllers (PLC)
Programmable Logic Controllers (PLC)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نرم افزار Dialux Evo – Calculux
سازمان مدیریت صنعتی
نرم افزار EPLAN
شرکت گرگان تابلو
طراحی مدارک و نقشه های برق - مدار فرمان - مدار
پروژه‌ها
پایان نامه کارشناسی ارشد - طراحی سیستم تشخیص حملات سایبری
درجه کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق از دانشگاه شیراز
پروژه ارایه شده به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، به منظور دستیابی به سیستم بهینه تشخیص حملات سایبری در بستر شبکه با به کارگیری روش های انتخاب ویژگی در الگوریتم های یادگیری ماشین و مجموعه داده ارایه شده در مسابقات بین المللی طراحی سیستم های تشخیص نفوذ.
پروژه‌ها
۱۳۹۸-۰۹
طراحی سیستم تشخیص نفوذ شبکه بر پایه ترکیب روش های انتخاب ویژگی
پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستمهای هوشمند ایران
۱۳۹۷-۰۲
Application of a Fuzzy Logic Controller for Marine Diesel Engine Speed Control
3nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering April , 2018
۱۳۹۷-۰۲
Design of a Type-2 fuzzy logic controller for monitoring gearbox in a bottle washer machine
3nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering - April , 2018
۱۳۹۶-۰۵
Temperature and Water Level Control using Fuzzy Logic in boilers
6th international conference IKE, August 11 , 2017 , Emirate ,Dubai
۱۳۹۵-۰۷
مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی از طریق تاثیرگذاری روانی بر مصرف کننده به کمک کنتورهای برق
دومین کنفرانس دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
مهارت ها
| ۱۰نفر
مسلم نوریعلی نامداراسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زاده
| ۹نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۹نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۹نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۹نفر
مسلم نوریعلی نامداراسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زاده
| ۹نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۵نفر
مسلم نوریاسماعیل مهری قهفرخیnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۲نفر
مسلم نوریعلی نامدار
| ۱نفر
مسلم نوری
| ۱نفر
مسلم نوری
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
اوقات فراغت:
نواختن موسیقی (گیتار) - ورزش (شنا) - مطالعه (روانشناسی، رمان) - خوشنویسی (خط تحریری)