آرش ادیبی

آرش ادیبی

کارشناسی ارشد مهندسی اتوماسیون و ابزار دقیق در صنایع نفت

۱۶ارتباط ۲۰مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی برق ابزار دقیق
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت - دانشگاه شیراز
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدیریت پروژه PMBOK
مدیریت پروژه PMBOK
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
برنامه نویس CNC
برنامه نویس CNC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
مبانی روباتیک
مبانی روباتیک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
نگارش نامه های تجاری به زبان انگلیسی
اتاق بازرگانی ایران
آشنایی با نگارش نامه های اداری
اتاق بازرگانی ایران
اصول و فنون مذاکرات بین المللی
اتاق بازرگانی ایران
امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن در صادرات و واردات
اتاق بازرگانی ایران
طراحی مدار های الکترونیکی
طراحی مدار های الکترونیکی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
طراحی شبکه های توزیع برق
شرکت توزیع برق استان گلستان
کسب نمره 20 از 20 - سال 1395
آشنایی با استانداردهای معیار مصرف انرژی
اداره استاندارد
سیستم های هیدرولیک
سیستم های هیدرولیک
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
سیم بانی
شرکت خدمات اداری پشتیبانی و فنی مهندسی امید خزر گلستان
روشنایی و نور پردازی ساختمان
سازمان مدیریت صنعتی
نظارت بر تاسیسات برق ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان
سیم پیچی موتور های القایی
سیم پیچی موتور های القایی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
سیم پیچی ترانس
سیم پیچی ترانس
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
نرم افزار پروتئوس
نرم افزار پروتئوس
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی نامه بین المللی iso
آشنایی با امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده
آشنایی با امور مالیاتی - مالیات بر ارزش افزوده
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
AutoCAD Electrical
AutoCAD Electrical
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
Programmable Logic Controllers (PLC)
Programmable Logic Controllers (PLC)
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نرم افزار Dialux Evo – Calculux
سازمان مدیریت صنعتی
نرم افزار EPLAN
شرکت گرگان تابلو
طراحی مدارک و نقشه های برق - مدار فرمان - مدار
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۲
Application of a Fuzzy Logic Controller for Marine Diesel Engine Speed Control
3nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering April , 2018
۱۳۹۷-۰۲
Design of a Type-2 fuzzy logic controller for monitoring gearbox in a bottle washer machine
3nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering - April , 2018
۱۳۹۶-۰۵
Temperature and Water Level Control using Fuzzy Logic in boilers
6th international conference IKE, August 11 , 2017 , Emirate ,Dubai
۱۳۹۵-۰۷
مدیریت و اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی از طریق تاثیرگذاری روانی بر مصرف کننده به کمک کنتورهای برق
دومین کنفرانس دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
مهارت ها
| ۹نفر
علی نامداراسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
علی نامداراسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkam
| ۸نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۸نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۸نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۸نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۷نفر
اسماعیل مهری قهفرخیحسین جغراتیانمحمود دریائی زادهnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۴نفر
اسماعیل مهری قهفرخیnahid khoshkamمحمد تاجدینی
| ۱نفر
علی نامدار
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات