رسول موسوی

رسول موسوی

کارشناسی ارشدبرنامه ریزی

۵۴ارتباط ۱۵مهارت
خوزستان | اهواز
مسئول فناوری اطلاعات
شهرداری
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی مدیریت شهری
دانشگاه پیام نور مرکز اهواز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی مدیریت و آبادانی روستاها
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT مدیریت دانش
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
تجزیه و تحلیل داده های آماری
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
۱۳۹۰
spss
سازمان شهرداری ها ودهیاری ها
رایانه کار درجه یک و دو
۱۳۸۸
رایانه کار درجه یک و دو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
A+
A+
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
GIS
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مسئول فناوری اطلاعات
شهرداری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
بخش خصوصی
شهرداری
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کارشناس
صداو سیما
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات