یاسین سپاهی

یاسین سپاهی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۵ارتباط ۲۶مهارت
سیستان و بلوچستان | سراوان
اپراتور کامپیوتر
فرمانداری
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
-
دیپلم مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی صفحات وب
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
اپراتور کامپیوتر
فرمانداری
۱۳۸۳ - ۱۳۹۵
مهندس کامپیوتر
خدمات کامپیوتری
مهارت ها
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
| ۲نفر
علی پژمانعرفان رحیمی
علی پژمانعرفان رحیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
تجربه بالا در مشکل یابی نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر های خانگی و حرفه ای و لبتاب ها