مهدی دلیری

مهدی دلیری

برنامه نویس وب و موبایل

۱ارتباط ۳۶مهارت
خراسان رضوی | مشهد
طراح ui و ux
فراوین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
طراح ui و ux
فراوین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل
گراف
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
برنامه نویس C#
یاران خورشید
پروژه‌ها
پروژه شخصی طراحی و اجرای وب سایت با asp.net
برنامه نویس C# در یاران خورشید
طراحی و اجرای اجزا یا کامپوننت های cms
طراح ui و ux در فراوین
نرم افزار bpms تحت وب
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل در گراف
نرم افزار تحت وب کنترل و مدیریت تماس های 137 شهرداری مشهد
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل در گراف
نرم افزار مدیریتی نمایش نمودار های سازمانی
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل در گراف
نرم افزار موبایلی فرم ساز یا bpms و فرآیند های درون سازمانی بر پایه bpms
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل در گراف
نرم افزار erp کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل در گراف
نرم افزار 137 شهرداری مشهد
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل در گراف
نرم افزار موبایلی حضور و غیاب کارکنان
برنامه نویس وب و طراح وب،برنامه نویس موبایل و طراح موبایل و api server های موبایل در گراف
برنامه نویس C# در یاران خورشید
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
روباتیک
درجه کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
توضیحات
دارای روحیه کار تیمی بالایی هستم
قدرت یادگیری به صورت self study با سرعت بالا هستم
علاقه مند به یادگیری تکنولوژی های جدید و نو
بیشتر علاقه مند به کار در زمینه front-end هستم و مهارت های بالایی هم در این زمینه دارم
علاقه مند به کدنویس استاندارد و داکیومنت شده هستم
تاثیر گذاری در بیان
ارتباط دوستانه با همکاران