پری ناز ایران نژاد

پری ناز ایران نژاد

کارشناسی مدیریت دولتی

۰ارتباط ۳۲مهارت
البرز | کرج
مدیر پروژه
دانشگاه البرز
کارشناسی دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت دولتی
-
دیپلم علوم تجربی
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDl
دانشگاه البرز
مسابقات کاراته
استان البرز
کسب چندین مقام اول تا سوم در مسابقات کاراته تیمی و انفرادی و کمیته
شعر و نویسندگی
آموزش و پرورش استان البرز
کسب چندین مقام اول شعر و نویسندگی در استان تهران والبرز و عضو انجمن نویسندگان و شاعران کرج
ریاضی
اموزش و پرورش کرج
کسب مقام برتر در المپیاد بین استان ها
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر پروژه
دانشگاه البرز
تمام اطلاعات در parinazirannezhad@blogfa.com
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
دانشجو کارآموز
دادگاه تجدید نظر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدرس
آموزشگاه ناطقی
تدریس ریاضیات و ادبیات و زبان و کامپیوتر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
مدیر فروش
شرکت فانوس
پروژه‌ها
۱۳۹۵
عوامل برانگیزاننده انگیزش کارمندان
مدیر پروژه در دانشگاه البرز
parinazirannezhad@blogfa.com
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
مدیرست فروش
مدیر فروش در شرکت فانوس
بازاریابی
روانشناسی مدیریت
مدیر فروش در شرکت فانوس
توضیحات