مجید سالمی

مجید سالمی

برنامه نویس وب

۳ارتباط ۲۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
برنامه نویس وب
شرکت ستاک
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
کارشناسی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
291215
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
برنامه نویس وب
شرکت ستاک
پروژه‌ها
B2B cms service
Authentication Service
دستاورد های چهل ساله انقلاب اسلامی ایران

مجید سالمی شهاب طلوعی خطیبی

مجید سالمی شهاب طلوعی خطیبی
مهارت ها
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات