مجید سالمی

مجید سالمی

برنامه نویس وب full stack

۳ارتباط ۴۲مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس
اطلاع رسای پیوند داده ها
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
کارشناسی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
291215
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
برنامه نویس
اطلاع رسای پیوند داده ها
۱۳۹۸ اکنون
برنامه نویس وب
فناوران رایان توسعه ارس
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
برنامه نویس وب
پویا نگار ارتباط سپهر
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
برنامه نویس وب
ستاک
پروژه‌ها
appointment
برنامه نویس در اطلاع رسای پیوند داده ها
his
برنامه نویس در اطلاع رسای پیوند داده ها
برنامه نویس وب در ستاک
برنامه نویس وب در ستاک
برنامه نویس وب در ستاک
برنامه نویس وب در فناوران رایان توسعه ارس
فریلنسر
برنامه نویس وب در پویا نگار ارتباط سپهر
فریلنسر
B2B cms service
فریلنسر
مهارت ها
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
توانایی یادگیری و علاقه مند به پیشرفت، یادگیری تکنولوژی های مفید و به روز، روحیه‌ی کار تیمی، مسئولیت‌پذیر، خلاق، پر انرژی، منظم