مجید سالمی

مجید سالمی

برنامه نویس وب

۳ارتباط ۲۸مهارت
تهران | تهران
برنامه نویس وب
فناوران رایان توسعه ارس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
کارشناسی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز
291215
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
برنامه نویس وب
فناوران رایان توسعه ارس
دورکاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
برنامه نویس وب
پویا نگار ارتباط سپهر
دورکاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
برنامه نویس وب
ستاک
پروژه‌ها
برنامه نویس وب در ستاک
برنامه نویس وب در ستاک
برنامه نویس وب در ستاک
برنامه نویس وب در فناوران رایان توسعه ارس
فریلنسر
برنامه نویس وب در پویا نگار ارتباط سپهر
فریلنسر
B2B cms service
فریلنسر
مهارت ها
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۲نفر
حانیه عاصمی
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۱نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ASP.NET CORE
توضیحات
ویژگی های فردی صبور، مودب و با اخلاق، علاقمند تحقیق و توسعه، مسئولیت پذیر، روحیه کار تیمی, سابقه‌ی کار مفید