ولی الله شاه محمدی

ولی الله شاه محمدی

کارشناسی معماری و تعمیرکار کامپوتر و موبایل

۱۶ارتباط ۳۶مهارت
لرستان | الیگودرز
سرپرست اجرایی
هلدینگ کاج طلایی آفاق
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
۱۳۹۴ اکنون
مرکز آموزش علمی کاربردی الیگودرز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
-
دیپلم مهندسی مکانیک تاسیسات
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست اجرایی
هلدینگ کاج طلایی آفاق
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
نصاب
شرکت کناف ایران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
دانشجو کارمند
مهرآز سرای سارینا
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
تکنسین تعمیر الکترونیک
خدمات فرهنگی سما
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
سابقه همکاری به صورت مشاوره ای با شهرداری اصفهان در امور ترمیم و مرمت آثار باستانی و شورای شهر اصفهان در امور جوانان و کتابخانه ها ، عضو انجمن علمی معماری دانشگاه آزاد اصفهان به مدت یک سال